תנאי שימוש באתר

אתר TinyBrands – הינו פלטפורמה שיווקית לקידום עסקים זעירים וקטנים, המעניקים שירות ללקוחות קצה פרטיים.

האתר מופעל על ידי "מינגה – הזירה לעסקים חברתיים", המהווה פלטפורמה שיווקית לקידום עסקים קטנים וזעירים בתחום התמחותם.

מינגה מספקת פלטפורמה פרסומית לאנשים המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים (להלן: "בתי העסק") לקהל הרחב (להלן: "הקונים") במסגרת האתר.

קבלת תנאי השימוש באתר – tinybrands.co.il (להלן: "האתר"), על ידך, משתמש הקצה (להלן: "משתמש הקצה"), באמצעות התקשרות עם האתר ופתיחת דף עסק באתר ו/או שימוש באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי חברת מינגה בע"מ ח.פ.514887249 שכתובתה רח' דרך מנחם בגין 55, תל-אביב (להלן: "מינגה").

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :"תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.

מינגה שומרת על זכותה לשנות את הסכם תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

 1. שימוש באתר על ידי קטינים

השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. משתמש שהינו מתחת לגיל 18 נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר המשתמש עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני מינגה כי קיבל רשות כאמור– לאחר שהם קראו בעיון תנאי שימוש אלה. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על משתמש הקצה, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, ולמינגה אין כל אחריות בקשר לכך.

 

 1. קניין רוחני

  1. האתר הינו רכושה הבלעדי של מינגה ומינגה הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, וכל חומר אחר הכלולים בו הינם של מינגה בלבד ("החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של מינגה בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממינגה אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

  2. משתמש הקצה לא יבקש לפרסם באתר ו/או ימסור לפרסום באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא קבלת הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. מינגה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו על ידי בעל העסק או משתמש הקצה באמצעות פרסום אובייקטים באתר. מינגה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה.

  3. משתמש הקצה מעניק בזאת למינגה רישיון בלתי הדיר, שאינו בלעדי, אינו מוגבל בזמן ובמקום וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התכנים אותם הוא מעביר לשם פרסום באתר (בחלקו או בשלמותו) וכן לשלב חומר זה ביצירות נגזרות או אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה.

 

 1. הפעילות והשימוש באתר כפי שמפורט להלן אסורה בהחלט:

  1. אסורה כל פעילות הקשורה להונאה, מכירה של מוצרים גנובים או כל פעילות לא חוקית אחרת.

  2. פרסום מוצר באתר לא יהיה מזויף, מטעה או לא מדויק.

  3. אסורה כל פעילות המפרה זכויות של צד שלישי כגון סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.

  4. אסורה כל פעילות המפרה פרטיותו של כל אדם, והעלאת תכנים המהווים פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת.

  5. אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע של כל אדם, השמצה או הטרדה של כל אדם ו/או חברה באופן ישיר או עקיף.

  6. אסור כל פרסום העשוי להכיל תכנים פורנוגרפיים או פוגעניים.

  7. אסורה כל פעילות, כל פרסום או מכירה של מוצר שיכול לשמש אדם אחר לפריצה או פגיעה או פעילות לא חוקית במערכות מחשוב או מאגרי נתונים או גניבת מידע אישי של משתמש קצה.

  8. מינגה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם תוכן שמסר משתמש לפרסום באתר, מכל סיבה שהיא.

 

 1. הקמת חנות ומכירת מוצרים

  1. בעל העסק מתחייב לשמור על פרטי הקונים שיתקשרו עמו במסגרת השימוש באתר דרך דף העסק ולא לעשות בהם שימוש לרעה ולא להעבירם לצד שלישי.

  2. בעל העסק יתאר באופן מדויק את המוצר ופרטיו ללא הטעיית הקונה. תיאור המוצר יתבצע באמצעות: תיאור בטקסט תמונות וקישורים. בעל העסק הינו האחראי הבלעדי לכל פרסום, פעילות, טקסט, מידע, גרפיקה, תמונות, קול, וידאו, לינקים או כל מידע אחר אותו הוא מציג באתר.

  3. המחירים המוצגים באתר על ידי בעל העסק חייבים להיות מדויקים וכוללים מע"מ כדין.

  4. כל תשלומי המיסים החלים על משתמש הקצה, הן על בעל העסק והן על הקונים, יחולו עליהם ועליהם בלבד, ומובהר כי מינגה לא תישא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באתר.

 

 1. הגבלת אחריות

  1. למען הסר ספק, מינגה אינה מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצרים. מינגה מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת המוצרים בלבד,אין לראות את מינגה כמי שמוכרת או מספקת את המוצרים ואין לראות במינגה כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. מינגה אינה צד לעסקה שבין בתי העסק ובין הקונים.

  2. מינגה אינה מהווה כל צד לעסקת המכירה של המוצרים בין בתי העסק והקונים. לכן למינגה אין כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות, מוסריות או כל עניין אחר הקשור למוצרים הנמכרים באתר. מינגה אינה אחראית בדבר אמיתות או דיוק רישום ופרסום המוצרים ואין לה את היכולת לוודא כי בעל העסק או הקונה סיימו וביצעו את עסקת המכירה בהצלחה.

  3. למינגה אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של משתמשי הקצה באתר והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית של משתמשי הקצה באתר או של תוכן או מידע המפורסמים באתר על ידי משתמשי הקצה. על כן מינגה אינה אחראית בדבר זהות משתמשי הקצה.

  4. משתמש הקצה מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. מינגה, עובדיה, סוכניה, מנהליה, צדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואף לאחר אספקתם.

  5. מינגה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי משתמש הקצה או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של משתמש הקצה ו/או מידע המאוחסן במחשבו של משתמש הקצה ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי ומשתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים.

  6. מינגה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה על ידי מי ממשתמשי הקצה באתר.

  7. מינגה לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק. מינגה לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.

 

 1. אי הקניית זכויות למשתמש

  1. המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור כל חומר הנמצא באתר, או כל חלק ממנו בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמת מינגה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה ככל שתינתן.

  2. כל חומר הנמצא באתר ובתכנים, או המקושר אל האתר או ממנו לא ייחשב כהקניה למשתמש של כל זכות, רישיון, או רשות מכל סוג שהוא, לא במפורש או במכוון, או בכל דרך אחרת שיש בה כדי להקנות זכויות יוצרים או זכויות קנין רוחני מכל סוג שהוא. ידוע למשתמש ומוסכם עליו כי התכנים באתר מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, פטנטים וזכויות קנין למיניהם. למינגה הזכות להסיר כל חומר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים של כל אדם או גוף אחר.

 

 1. שמירת זכויות

  1. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי מינגה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של מינגה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעיה של זכויותיה.

  2. מוסכם כי הדין החל בכל הקשור למינגה ומשתמש הקצה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בכל הקשור למינגה ולמשתמש הקצה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

  3. הודעות יימסרו למינגה באמצעות דוא"ל כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא"ל כאמור, למעט כאשר משתמש הקצה קיבל התראה כי כתובת הדוא"ל אינה תקינה.